Klubová pravidla

1. ledna 2012 | Autor: Aleš Komárek

Maximální kapacita klubu je 25 členů. Pokud není kapacita naplněna, je možné do klubu vstoupit. Samozřejmě po splnění následujících podmínek, a to pokud:
 

1) Nemají stávající členové námitek, může se žadatel stát členem.
2) Má sjednané pojištění za škody způsobené provozem RC modelů letadel.
3) Má uhrazené příspěvky klubu.
4) Souhlasí s dodržováním povinností člena klubu.

 

Povinnosti člena klubu:

  • Poskytnout patřičné údaje do tabulky seznamu členů klubu a také do svého profilu na webu www.lmkletnany.cz.
  • Zaplatit členské příspěvky vždy do 1.2. příslušného roku a to na účet č. 670100 - 2211954866 / 6210 vedený u mBank, nebo po dohodě v hotovosti a tím si udržovat v platnosti průkaz člena LMK Letňany.
  • V případě nově příchozího člena v průběhu roku zaplatí tento člen příspěvek v částce odpovídající pololetí, které již bude členem. Roční příspěvek aktuálně činí 1000 Kč,-. Příspěvek je nevratný, mimo situace ukončení činnosti klubu, kdy se finanční prostředky, za rok v nemž došlo k ukončení činnosti klubu, rozdělí přesným dílem mezi ty, jenž byli v roce ukončení činnosti členy a měli již zaplaceny příspěvky.
  • Zřídit si a udržovat platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem RC modelů letadel po celou dobu členství v klubu. Pojištění lze sjednat u Českomoravské modelářské asociace .
  • Seznamovat se se skutečnostmi o provozu klubu (sledovat stránky www.lmkletnany.cz, diskuse atp.).
  • Pokud to situace dovoluje, zúčastňovat se členských schůzí a brigád na vyzvání.
  • Přiměřeným způsobem se podílet na údržbě modelářské plochy a ostatního vybavení.
  • Na modelářské letiště může vjet maximálně cca 5 automobilů. Každá aktuální situace se bude řešit samostatně.
  • Dodržovat provozní řád modelářské plochy LMK Letňany.
  • Za nedodržování některého z výše uvedených bodů může být modelář vyloučen z klubu. O tomto kroku rozhodne nadpoloviční většina hlasujících na schůzi klubu.

Poslední fotogalerie


DAUNTLESS SBD 3 (petr v)
DAUNTLESS SBD 3 (petr v)
Novoroční polétání 2017 (kamilh)
Jeti DC-16 Pult s úložným prostorem z 3D tiskárny (kamilh)
Komorní grilovačka (Petra)
Den letiště Letňany 2016 (kamilh)
Vektor II (kamilh)
Zlín 526 AFS (kamilh)
Vstup do fotogalerie

Poslední plánky


Zlín 526 Acrobat
Zlin 526 detaily SIG
Lavočkin LA-7
Telemaster Senior
DH-84 Dragon
Super Decathlon
Sea Dart
Racek PB-6
Seznam plánků

Uživatelský panelLogin: 
Heslo: