Klubová pravidla

1. ledna 2012 | Autor: Aleš Komárek

Maximální kapacita klubu je 25 členů. Pokud není kapacita naplněna, je možné do klubu vstoupit. Samozřejmě po splnění následujících podmínek, a to pokud:
 

1) Nemají stávající členové námitek, může se žadatel stát členem.
2) Má sjednané pojištění za škody způsobené provozem RC modelů letadel.
3) Má uhrazené příspěvky klubu.
4) Souhlasí s dodržováním povinností člena klubu.

 

Povinnosti člena klubu:

  • Poskytnout patřičné údaje do tabulky seznamu členů klubu a také do svého profilu na webu www.lmkletnany.cz.
  • Zaplatit členské příspěvky vždy do 1.2. příslušného roku a to na účet č. 670100 - 2211954866 / 6210 vedený u mBank, nebo po dohodě v hotovosti a tím si udržovat v platnosti průkaz člena LMK Letňany.
  • V případě nově příchozího člena v průběhu roku zaplatí tento člen příspěvek v částce odpovídající pololetí, které již bude členem. Roční příspěvek aktuálně činí 1000 Kč,-. Příspěvek je nevratný, mimo situace ukončení činnosti klubu, kdy se finanční prostředky, za rok v nemž došlo k ukončení činnosti klubu, rozdělí přesným dílem mezi ty, jenž byli v roce ukončení činnosti členy a měli již zaplaceny příspěvky.
  • Zřídit si a udržovat platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem RC modelů letadel po celou dobu členství v klubu. Pojištění lze sjednat u Českomoravské modelářské asociace .
  • Seznamovat se se skutečnostmi o provozu klubu (sledovat stránky www.lmkletnany.cz, diskuse atp.).
  • Pokud to situace dovoluje, zúčastňovat se členských schůzí a brigád na vyzvání.
  • Přiměřeným způsobem se podílet na údržbě modelářské plochy a ostatního vybavení.
  • Na modelářské letiště může vjet maximálně cca 5 automobilů. Každá aktuální situace se bude řešit samostatně.
  • Dodržovat provozní řád modelářské plochy LMK Letňany.
  • Za nedodržování některého z výše uvedených bodů může být modelář vyloučen z klubu. O tomto kroku rozhodne nadpoloviční většina hlasujících na schůzi klubu.

Poslední fotogalerie


Miss Morava Sport (kamilh)
FunCub XL (kamilh)
Mustang P-51, motor OS-MAX 7,5 (dryak)
DAUNTLESS SBD 3 (petr v)
DAUNTLESS SBD 3 (petr v)
Novoroční polétání 2017 (kamilh)
Jeti DC-16 Pult s úložným prostorem z 3D tiskárny (kamilh)
Komorní grilovačka (Petra)
Vstup do fotogalerie

Poslední plánky


Zlín 526 Acrobat
Zlin 526 detaily SIG
Lavočkin LA-7
Telemaster Senior
DH-84 Dragon
Super Decathlon
Sea Dart
Racek PB-6
Seznam plánků

Uživatelský panelLogin: 
Heslo: